Ansøgning om støtte / donation

Husk at ansøge inden 1. Februar.

Der ydes tilskud til lokale foreninger og ulandsprojekter med kirkelige forbindelser.
Der ydes ikke tilskud til enkelte personer.
-
Remember to apply before February 1st.
Grants are awarded to developing country projects with church connections.
No subsidy is given to individual persons.
Give us a description of your project and refer us to your website.